FJMS kalkulyatori

Jismoniy shaxs Yuridik shaxs
Chegaralangan foydalanuv Chegaralanmagan foydalanuv
1 yilga mavsumiy foydalanuv ro'yxatdan o'tish joyiga

Nomi Tarif
Transport vositalari (Tb)
Ro'yxatdan o'tish joyi (Kt)
Sug'urta xodisasi (Kbm)
Haydovchi staji (Kv)
Qonunbuzarlik mavjudligi (Kn)
Haydovchining yoshi (Kvz)
Siylovlar mavjudligi
Umumiy sug'urtalash summasi (Ss) $
3000